Steun ons

Uw bijdrage is hard nodig om ouders te kunnen blijven ondersteunen. Het gaat immers om de toekomst van onze jeugd!

U kunt een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL76RABO0154163309 ten name van Stichting Steunfonds Hoornbeeck College te Amersfoort. De stichting heeft de ANBI-status waardoor alle giften belastingaftrekbaar zijn.

Dankzij uw gift kunnen we ouders en studenten helpen voor wie de forse reiskosten een te hoge barrière dreigden te worden om een mbo-opleiding te volgen aan onze school.