Bestuur

Het bestuur van Stichting Steunfonds Hoornbeeck College zet zich onbezoldigd in en bestaat uit de volgende personen:

H. Uil  (plaatsvervangend voorzitter - algemeen adjunct)
G. van den Berg  (secretaris)
L.A. Wijnmaalen  (penningmeester)
   
Mr. P. Baijense RA  
Drs. L.M. van den Doel  
G.P. Landwaart  
P.B. de Ruiter  
E. van Voorden
W. van Wikselaar