Bestuur

Het bestuur van Stichting Steunfonds Hoornbeeck College zet zich onbezoldigd in en bestaat uit de volgende personen:

H. Uil  (voorzitter)
E. van Voorden  (algemeen adjunct)
L.A. Wijnmaalen  (penningmeester)
   
P. Baijense  
G.P. Landwaart  
P.B. de Ruiter  
J. Spiker
W. van Wikselaar