"Ik zie het ervan komen dat de auto weg moet. Onze zoon is dit jaar naar het Hoornbeeck College gegaan: € 270,- aan reiskosten per maand. Als je daar de effecten van de nieuwe overheids- maatregelen op alleenverdieners bij optelt, wordt het wel erg krap." (een ouder)

Helpt u mee schoolvervoer betaalbaar te houden voor álle leerlingen?

Ouders worstelen er soms mee: kan mijn kind wel naar een reformatorische school met zulke hoge vervoerskosten? Dat kan in gezinnen veel spanning geven. In deze situaties schiet het Steunfonds Hoornbeeck College ouders te hulp met financiële ondersteuning.

Helpt u mee ons reformatorisch onderwijs bereikbaar te houden voor alle leerlingen? Steun dan het Steunfonds Hoornbeeck College. Maak een bijdrage over, dan zorgen we er samen voor dat we geen leerling hoeven te missen.

Ja

ik wil graag

Bijdragen

Ik kan wel wat

Steun

Gebruiken!