Over SSHC

De Stichting Steunfonds Hoornbeeck College (SSHC) wil de continuïteit van het Hoornbeeck College als reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) waarborgen. Studenten van het Hoornbeeck College en hun ouders kiezen bewust voor reformatorisch mbo. In veel gevallen brengt dit meer kosten met zich mee dan wanneer ze zouden kiezen voor het dichtstbijzijnde roc. Deze meerkosten bestaan voornamelijk of uitsluitend uit reiskosten. In beginsel zijn ouders verantwoordelijk voor het dragen van deze kosten. Voor sommige studenten is het vanwege deze kosten niet mogelijk of heel moeilijk om een opleiding te volgen aan het Hoornbeeck. De hoge, niet door de overheid betaalde, vervoerskosten zijn een te grote aanslag op het niet al te hoge gezinsinkomen.

Iedere student reformatorisch onderwijs

Wij gunnen iedere student reformatorisch mbo. Ook heeft de school een zekere omvang nodig om te kunnen blijven bestaan. Hiervoor zet de SSHC zich in. De stichting kan dit slechts doen als haar werk gesteund wordt. Gesteund door kerkenraden, ouders, bedrijven en instellingen die een hart hebben voor het reformatorisch mbo. Gesteund omdat we willen dat dit onderwijs voor iedereen mogelijk is en blijft.

Waarom financiële steun?

Hoewel de ouders in beginsel verantwoordelijk zijn voor het dragen van de kosten die een gevolg zijn van de gemaakte schoolkeuze is er een aantal overwegingen om ouders hierin tegemoet te komen:

  1. De hoogte van de kosten - reiskosten kunnen op jaarbasis oplopen tot duizenden euro's, zeker als er meerdere studenten in een gezin zijn.
  2. De bereikbaarheid - reformatorisch mbo is op vijf plaatsen in Nederland beschikbaar, waardoor er gemiddeld verder gereisd moet worden.
  3. De gezinssamenstelling - gezinnen in de achterban van het Hoornbeeck College zijn vaak groter dan gemiddeld. Hierdoor is het voor ouders moeilijker om geld vrij te maken voor het betalen van hoge reiskosten.
  4. De gezinsstructuur - gezinnen in de achterban van het Hoornbeeck College zijn voor een belangrijk deel georganiseerd op basis van het eenverdienermodel. Hierdoor is er sprake van een relatief lager inkomen en een relatief hogere belastingdruk.
  5. De toegankelijkheid van het reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs - het is wenselijk om de drempel voor het volgen van onderwijs aan het Hoornbeeck College zo laag mogelijk te houden. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk studenten zo lang mogelijk reformatorisch onderwijs aan te bieden.